12 August 2022

  DRC RATING Danışma Kurulu


  Levent GÜNTAY, Doktor Öğretim Üyesi (Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi, Finans Mühendisliği Merkezi Direktörü)

  2018 yılında Özyeğin Üniversitesi  İşletme Fakültesine katıldı. 2015-2018 yılları arasında MEF Üniversitesi İşletme Bölümünde akademik çalışmalarını sürdürdü. Daha önce Indiana Üniversitesi Kelley İşletme Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı (2003-2009). Sonrasında Amerika’da Federal Mevduat Sigorta Fonu Araştırma Departmanında kıdemli finansal ekonomist olarak çalıştı (2009-2015). Sayın GÜNTAY'ın uzmanlık alanları bankacılık, risk yönetimi, kredi riski, varlık fiyatlandırma ve sabit getirili varlıklardır. Finans doktora derecesini Maryland Üniversitesi, R.H. Smith İşletme Fakültesi’nden 2003 yılında aldı.  Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü’nden lisans ve aynı üniversiteden lisansüstü MBA derecesi vardır. Üniversitede Finans, Kurumsal Finansman, Bankacılık Yönetimi ve Uluslararası Finans konularında lisans ve lisansüstü dersler verdi. Ayrıca Bank of Austria ve UniCredit SpA bankalarına risk yönetimi üzerine yönetici eğitimi verdi. Araştırma makaleleri Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Intermediation ve Journal of Financial Services Research gibi saygın uluslararası finans dergilerinde yayınlandı. Pek çok üst düzey bankacılık ve finans konferansında makalelerini sundu ve oturum başkanı olarak görev aldı. Araştırma makaleleri İsviçre ve Washington’daki Finans konferanslarında en iyi makale ödülleri aldı. Ayrıca bankacılığa mesleki katkılarından ötürü Amerika’da çalıştığı Federal Mevduat Sigorta Şirketi tarafından üç kez Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldü. 2012-2015 arasında Türk ve Amerikan Biliminsanları ve Akademisyenleri Derneği’nde başkan yardımcısı olarak görev aldı. Bireysel ve kurumsal üyelikler ile konferans düzenlenmesi konularında çalıştı. 2.300 Türk-Amerikan biliminsanını listeleyen bir veritabanı düzenleyerek ilk Türk Bilim Diasporası haritasını oluşturdu. (Levent GÜNTAY, Özyeğin Üniversitesi CV)

   

  K. Ahmet KÖSE, Prof Dr. (İstanbul Üniversitesi İşletme Fakultesi Dekan Yardımcısı)

  1961 Yılında İstanbul’da doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans Yüksek Lisans Programından 1992 yılında ve Doktora Programından da 1998 yılında mezun oldu. Doktora Tez Konusu “Temsil Sorunu ve Temsil Sorununun Hisse Senetleri İ.M.K.B.’de İşlem Gören Şirketlerin Sermaye Yapısı Kararları Üzerindeki Etkisini Test Etmeye Yönelik Bir Çalışma”dır. 1993 yılında Bakü-Azerbaycan’da Bulunan Halk Tasarrufatını İdare Etme Enstitüsünde ve 1994-1995 Yıllarında A.B.D.’de Bulunan Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign Kampüsünde Misafir Öğretim Üyesi olarak bulundu. 2004 yılında Doçent ve 2010 yılında da profesör oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilimler Fakültesinde lisans düzeyinde finans dersleri veren Sayın KÖSE, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık İşletmeciliği Yüksek Lisans Programında ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsünde Lisans Üstü düzeyde dersler vermektedir. Ulusal ve uluslararası çeşitli bilimsel toplantılara ve kongrelere katılan Sayın KÖSE’nin finans alanında yayınlanmış çeşitli makale ve bildirileri vardır. İşletme finansı, sermaye yapısı kuramları, temsil teorisi, finansal analiz, finansal piyasalar, menkul kıymet analizi ve değerleme, portföy teorisi, alternatif finans teknikleri konuları üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahiptir. İngilizce bilen Sayın KÖSE, evli ve iki çocuk babasıdır. (K. Ahmet KÖSE, İstanbul Üniversitesi CV)

   

  Melih PINARCIOĞLU, Prof Dr. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) (ODTÜ YTM_MATPUM Yapılı Çevre ve Tasarım Araştırma Merkezi Başkanı )

  ODTÜ İşletme Bölümü'nden Lisans, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Yüksek Lisans derecelerini aldı. Londra Üniversitesi, UCL, Bartlett School of Architecture and Planning'de doktora yaptı. University of Westminster, İşletme ve Ekonomi Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1998'den beri ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde öğretim üyesidir. Birçok ulusal ve uluslararası kuruluşa danışmanlık yaptı. Profesyonel hizmetler ve ARGE çalışmalarına yönelik Yapılı Çevre Tasarım Araştırma Merkezi'nin (YTM-MATPUM) kuruluşundan itibaren yöneticisidir. Havacılık, sanayi, tarım ve toplu konut sektörlerinde birçok projede proje yöneticisi olarak hizmet verdi. Halihazırda Havacılık Genel Etüdü (DHMI), Tarımsal Sanayide Kaynak Verimliliği (UNDP) ve Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş (GAP) projelerini yürütmektedir. (Melih PINARCIOĞLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi CV)

   

  Ege YAZGAN, Prof Dr. (İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili)

  1991’de İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Akademik hayatına Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladığı yüksek lisans eğitiminin yanı sıra İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak devam etti. Doktora öğrenimini Sussex Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlayan Sayın YAZGAN, bir yıl Cambridge Üniversitesi’nde misafir öğrenci oldu, 2008-2009 yılları arasında yine Cambridge Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çeşitli idari görevler de üstlenen Sayın YAZGAN, 2001 yılından bu yana aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında yayınlanan birçok makalesi vardır. (Ege YAZGAN, Bilgi Üniversitesi CV)