12 August 2022

  DRC RATING Derecelendirme Metodolojilerine Genel Bakış


  DRC RATING, finansal ve reel piyasalara çözüm hizmetleri sunan, yetkin bir ekipten oluşan bir derecelendirme kuruluşudur. Faaliyetlerini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük temel ilkeleri kapsamında sürdürür.

  Bir derecelendirme kuruluşunun finansal piyasalarda kabul edilmesinin özünde, yatırımcıların derecelendirme süreci sonunda ulaşılan yargıları kabul etme istekliliği olduğu düşünülür. Bu bağlamda derecelendirme hizmetini kullananların derecelendirme notlarına nasıl ulaşıldığını ve bu notların ne anlama geldiğini bilmelerinin önemli olduğu da dikkat edilen bir unsurdur.

  DRC RATING esas olarak iki ana alanda derecelendirme hizmeti vermektedir. Genel olarak kuruluşların borç geri ödeme yeterliliklerinin değerlendirildiği alan kredi derecelendirmesi, kuruluşların iyi yönetim uygulamalarının değerlendirildiği alan ise kurumsal yönetim derecelendirmesidir. DRC RATING bu iki alandaki ana metodolojilerini ve alt kategorilerdeki metodolojileri ile bunlara ilişkin esas ve ilkeleri kamuya açıklanabilir biçim ve içerikte, makul bir ölçüde özetlenmiş olarak internet sayfasında duyurmaktadır.

  Diğer taraftan uygulamada özellikle kredi derecelendirmesinde, şirketlerin  faaliyette bulunduğu sektörlerin metodoloji tarafından daha etkin kapsanması amacıyla, sektörün özellikleri incelenerek, ana metodoloji ile çelişkide olmayan geliştirmeler yapılarak, sektöre özgü alt metodolojiler oluşturulabilir. 

  Metodolojiler, değerlendirmelerin hangi faktörlerin dikkate alınarak yapıldığını belirten metinlerdir. DRC RATING kredi derecelendirmesinde sayısal ve sayısal olmayan verileri dikkate aldığı metodoloji kullanır. Bu iki kısımdaki faktörler belli ağırlıklarla modele dahil edilerek, kredi derecelendirme notuna ulaşılır. Bu konudaki daha detaylı bilgilere ilgili kategori metodolojilerinden ulaşabilirsiniz.

  Kurumsal yönetim derecelendirmesinde, IOSCO gibi uluslararası kuruluşların ve nihayetinde esas olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği ilkeler çerçevesinde değerlendirme yapılmaktadır. Bu konudaki daha ayrıntılı bilgiye Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Derecelendirmesi metodolojimizden ulaşabilirsiniz.