12 August 2022

  DRC RATING Derecelendirme Ücretleri


  DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Derecelendirme Ücretleri Hakkında Bilgilendirme

  DRC RATING derecelendirme ücretini not verdiği ihraççılardan/derecelendirilen kuruluşlardan aralarında düzenlenen sözleşme bazında alır. Derecelendirme ücret yapısı, ilk kez derecelendirme ücreti ve borçlanma aracı itfa edilinceye ya da not geri çekilinceye ya da sözleşme karşılıklı olarak feshedilinceye kadar her yıl gözden geçirme/izleme ücreti olmak üzere ikili yapıdadır. Gözden geçirme ücreti ilk kez derecelendirme ücreti ile aynı olabileceği gibi farklı da olabilir. Derecelendirme ücretinin belirlenmesinde değerlendirmeye alınan faktörler esas olarak derecelendirme işinin tipi, büyüklüğü ve karmaşıklığı ile derecelendirilen kuruluşun varlık ve satışlarının büyüklüğü veya DRC RATING'in iş bazında ilgili olduğunu düşündüğü diğer faktörlerdir. DRC RATING'in verdiği notlar web sitesinde ve KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ayrı bir ücrete tabi olmaksızın yayınlanır.

   

  Kredi Derecelendirme Ücretleri:

  Kurumsal Şirketler: Üretim/hizmet şirketleri ve finansal kuruluşların derecelendirilmelerinde çoğu işlem için minimum ücret 10.000 ABD Doları karşılığı TL.

  Kamu Maliyesi ile ilgili Kuruluşlar: Sektöre, işlemin tutarına, yapısına ve karmaşıklığına bağlı olarak değişir.

  Sık Borçlanma Aracı İhraççıları ve Çok Yıla Yayılan Derecelendirme Hizmeti Anlaşması İsteyen Kuruluşlar: Alternatif ücretlendirme yapıları seçenekleri karşılıklı olarak müzakere edilir.

  Karmaşık işlemler: Daha karmaşık işlemler için daha yüksek ücret uygulanır.

   

  Kurumsal Yönetim Derecelendirme Ücretleri:

  Kurumsal Şirketler: Üretim/hizmet şirketleri ve finansal kuruluşlar ile kamu kuruluşlarının derecelendirilmelerinde çoğu işlem için minimum ücret 5.000 ABD Doları karşılığı TL.

  DRC RATING ücretlendirme ilkelerine ilişkin açıklamasının içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar. Bu açıklama en son Mart 2020'de güncellenmiştir.