12 August 2022

    Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Referansları


    KAP duyurusu yapılmış kredi derecelendirme rapor özetlerine Raporlar/Kredi Derecelendirme bölümünden, kredi derecelendirme notlarına Rating Listesi/Kredi Derecelendirme bölümünden erişebilirsiniz. 

    KAP duyurusu yapılmış kurumsal yönetim derecelendirme rapor özetlerine Raporlar/Kurumsal Yönetim Derecelendirme bölümünden, kurumsal yönetim derecelendirme notlarına Rating Listesi/Kurumsal Yönetim Derecelendirme bölümünden erişebilirsiniz.