12 August 2022

    SPK kredi derecelendirmesi ve kurumsal yönetim uyum derecelendirmesi konularında DRC RATING'i yetkilendirdi


    Sermaye Piyasası Kurulu, DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kredi derecelendirmesi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi hizmeti vermek üzere sermaye piyasasında yetkili kuruluşlar listesine alınma talebini olumlu karşıladı. SPK'nın yetkilendirme kararı 23/11/2018 tarih 2018/58 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde yayınlandı.